سفرنامچه

سلام.

گفتم خلاصه‌ای از اتفاقات و برنامه‌های این چند روز را بنویسم تا یک ذره از جو مدال خارج بشویم.

دیروز رفتیم قایق سواری و امروز هم رفتیم شهر لاهه... نکته جالب ایرانی‌هایی بودند که دیدیم. هلند کشور دوچرخه است. یک دوچرخه سوار امروز جلوی تیم ما توقف کرد و خلاصه ایرانی بود طرف... به ما می‌گفت ببینید چه‌قدر اروپا پسته و خلاصه می‌گفت که یک متر خاک ایران را نمی‌دهم به صد تا اروپا... یکی دیگه در رستوران بودیم و بچه‌ها سینی می‌دادن و می‌گفتند "تنکیو!!!" طرف ناگهان زد به سیم آخر و گفت :"این قدر نگید تنکیو!!!" (فارسی گفت...)خلاصه این دو روز گردش با استرسی که داشتیم اما گردشش یک ذره آرام بخش بود...

اما برویم سراغ امتحان که امسال خیلی عجیب و غریب بود و روز اولش که هندسه نداشت. البته سؤال 2 در سؤال‌ها ترکیبیات محسوب می‌شد. اما مشکل اصلی روز اول این بود که به خیلی از بچه‌ها روی سؤال 2 ماندند و به سؤال 3 وقت کافی ندادند و البته قابل حل‌تر بود سؤال 3.....  هر چه بود گذشت...

/ 0 نظر / 6 بازدید