گزارش وضعیت تیم

ام‌روز ساعت 12:30 برای تصحیح سؤال 3 به ساختمان مربوطه رفتیم. بخشی از نمرات مشخص شد که می‌توانید آن‌ها را در جدول زیر ببینید: 

تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2011 (آمستردام)

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مجموع

مدال

IRN1

دلیرروی‌فرد

7 0 2 7 7 7 30  

IRN2

فلاح

7 0 2 7 7 0 23  

IRN3

 پدرام‌فر

7 2 2 7 7 1 26  

IRN4

سیف‌نشری

5 0 3 7 7 0 22  

IRN5

شکریان 

7 0 6 7 7 1 28  

IRN6

توکلی 

7 1 0 7 6 1 22  

مجموع

40 3 15 42 41 10 151  

به مرور این جدول تکمیل خواهد شد. شما هم به تا قبل از مشخص شدن نتایج نهایی رتبه تیم، مرز مدال‌ها و نوع مدال‌های ایران را حدس بزنید.

/ 0 نظر / 31 بازدید