یک شکاف دیگر!

متأسفانه حل مهدی برای سؤال پنج اشکالی جدی دارد. به نظر می‌رسد از این سؤال یک بگیریم. نتایج به دست آمده در روز اول تصحیح در جدول زیر آمده است.

تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2008 (مادرید)

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مجموع

مدال

کسری

۷

۷

 

۷

۷

 

 

 

میلاد

۷

۷

 

۷

۷

 

 

 

نیما

۷

۲

 

۷

۷

 

 

 

محمد

۷

۷

 

۷

۷

 

 

 

امیر

۷

۷

 

۷

۷

 

 

 

مهدی

۷

۷

 

۷

 

 

 

 

مجموع

۴۲

۳۷

 

۴۲

 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید