شبی با فیزیک

دی‌روز، یعنی چهارشنبه 16 اسفند 1391، هم‌راه با بچه‌های دوره طلا و تعدادی از اعضای کمیته و اساتید دوره، در نوزدهمین شب فیزیک مهمان مهندس فریپور در پاک فن‌آموز بودیم.

به نظر من برنامه جالبی بود و امیدوارم همه بچه‌ها نیز از این‌که در شب فیزیک شرکت کردند راضی باشند.

در تصویر زیر تعدادی از ما (!) قابل رویت هستیم:

و این هم از زاویه‌ای دیگر:

آیا چیزی به عنوان «شب ریاضیات» هم می‌تواند برای مردم جالب و مفید باشد؟

/ 0 نظر / 34 بازدید