تصحیح برگه‌‌ها از ام‌روز شروع می‌شود

تا این لحظه 5 صبح، چند نامه از دکتر علیشاهی در مورد تصحیح برگه‌ها دریافت کرده‌ام. الان به وقت کلمبیا ساعت 20:30 است و تصحیح روز اول پایان یافته است.

برای ذکر ریز نمرات یک مانع وجود دارد و آن هم یک هم‌وطن مت‌لینکس باز است که گزارش‌های این‌جا را در مت‌لینکس به سمع و نظر مردم می‌رساند!

سال گذشته در همین مقطع در این مورد تذکر دادم:

«لطفاً نتایج ایران را تا قبل از نهایی شدن نتایج المپیاد جهانی، در سایت‌های دیگر بیان نکنید؛ در جریان تصحیح، تیم‌ها فقط از پنج ششم نمرات هم مطلع می‌شوند و انتقال اطلاعات دقیق تیم ایران می‌تواند به ضرر تیم تمام شود.» 22 تیر 1391

لطفاً همه به‌خصوص دوستانی که در مت‌لینکس عضو هستند، مراقب این موضوع باشند؛ الان دیدم که صفحه مورد بحث حذف شده است. پس ظاهراً محیط این‌جا امن است!

پس جدول زیر را به تدریج کامل می‌کنم.

تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2013 (سانتامارتا)

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مجموع

مدال

IRN1

بدرویا  ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٠  ۳۵  

IRN2

صادقی  ٧ ۲ ٧ ٧ ٧ ۱ ۳۱  

IRN3

سیدصالحی  ۱ ٧ ۳ ٧ ٠ ٠ ۱٨  

IRN4

شعبانی  ٧ ٠ ٧ ٧ ٧ ٠ ۲٨  

IRN5

تجربه‌کار 

٧ ٠ ٧ ٧ ٧ ٠ ۲٨  

IRN6

ترکمان

٧ ٧ ٠ ٧ ٧ ٠ ۲٨  

مجموع

۳۶ ۲۳ ۳۱ ۴۲ ۳۵ ۱ ۱۶٨  

گزارش اول از دکتر علیشاهی:

«سلام،

فرآیند تصحیح از امروز شروع شد. الان دکتر رستگار و عرفان از تصحیح سؤال‌های هندسه برگشتند و نتیجه خیلی عالی بود:

سؤال ۴: همه هفت!

سؤال ۳: بدرویا، صادقی، شعبانی و تجربه‌کار هفت و سیدصالحی سه.

خبر رسیده که از تیم چین فقط سه نفر سؤال سه رو حل کرده‌اند ولی در عوض ما در سؤال‌های یک و دو نمراتی از دست خواهیم داد که احتمالًا بقیه از دست نخواهند داد! (و البته سؤال شش هم که تعطیلاتیم!)

عناصر طنز: عرفان: زنده باد هندسه!، دکتر رستگار: هندسه چه ربطی به هند و سه داره؟»

یعنی سؤال سه، که هندسه است را هند پیش‌نهاد کرده است؟!

دکتر رستگار و دکتر علیشاهی در حال ترجمه برگه های تیم ایران برای مصححین

گزارش دوم از دکتر علیشاهی:

«سلام،

تصحیح سؤال دو هم انجام شد: بدرویا، سیدصالحی و ترکمان: ۷، صادقی:‌ ۲، شعبانی و تجربه‌کار: صفر!

عنصر طنز: دکتر رستگار: ۱۳، عرفان: ۵، من: ۲۰!»

این عنصر طنز برای من شناخته شده نبود، آیا به مجموع نمرات که ۲۳ است ربط دارد؟

گزارش سوم از دکتر علیشاهی (مربوط به روز دوم تصحیح):

«سلام،

الان از تصحیح سوال یک میایم: همه هفت به جز سیدصالحی که یک شد.»

گزارش چهارم از آقای صلواتی (مربوط به روز دوم تصحیح):

«نمرات تکمیل شد. سلام، نمرات سؤال ۱، ۵ و ۶...» (نمرات را در جدول ببینید.)

یادآوری: به نظر شما چه‌گونه می‌توان نقش المپیاد ریاضی در شناسایی و رشد استعدادهای کل کشور را تقویت کرد؟

/ 0 نظر / 15 بازدید