شروع تصحیح برگه‌ها

از امروز، یک‌شنبه 21 تیر تصحیح برگه‌ها آغاز شده است. امروز تنها برگه‌ی سؤال 3 از برگه‌های ما تصحیح شد و ناظر A به همراه ناظر B نمرات مورد نظرمان را از مصححین گرفتند. فردا و پس‌فردا هم بقیه‌ی برگه‌هایمان تصحیح می‌شوند. سعی می‌کنیم نمرات سریع به روزرسانی شوند.

/ 0 نظر / 90 بازدید