کشف یک تناقض جدید در ریاضیات!

طی بررسی برگه‌های تیم المپیاد ریاضی ایران با کشف غیرمنتظره یک تناقض جدید در ریاضیات مواجه شدیم. کاشف این تناقض جدید که به‌تر است نامش فاش نشود برای صیانت از حقوق معنوی این کشف بزرگ هم‌اکنون در لاهه مشغول مذاکره با بزرگ‌ترین حقوق‌دانان دادگاه لاهه است. اخبار غیر رسمی حاکی از این است که وی تصمیم دارد پس از ملی کردن این کشف تمام عواید ناشی از آن را به زلزله‌زدگان ژاپن تقدیم کند.

در زیر تصویر خبرنگار ویژه ما پس از مشاهده تناقض مورد بحث را می‌بینید.

نسخه اصلی این کشف بزرگ در اختیار ما قرار داده شده است تا خوانندگان فرهیخته خود را از این افتخار بزرگ ملی مطلع کنیم.

 

ریاضی‌دانان امیدوارند با استفاده از این تناقض جدید بسیاری از مسایل حل‌نشده ریاضیات را حل کنند. اکنون حدس گلدباخ، حدس هاج، حدس ABC و صدها مسأله حل نشده در آستانه حل شدن هستند!

/ 0 نظر / 261 بازدید