نمرات تیم ما مشخص شد

همه چیز در جدول زیر آمده است.

تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2008 (مادرید)

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مجموع

مدال

کسری

۷

۷

۱

۷

۷

 ۷

 ۳۶

 

میلاد

۷

۷

۲

۷

۷

 ۰

 ۳۰

 

نیما

۷

۲

۳

۷

۷

 ۰

 ۲۶

 

محمد

۷

۷

۰

۷

۷

 ۲

 ۳۰

 

امیر

۷

۷

۱

۷

۷

 ۰

 ۲۹

 

مهدی

۷

۷

۷

۷

۲

 ۰

 ۳۰

 

مجموع

۴۲

۳۷

۱۴

۴۲

 ۳۷

 ۹

۱۸۱

 

جدول زیر اطلاعات تیم‌های رقیب است.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید