پانزده سال پیش، در چنین روزهایی

پس از چندین حدس درست و نادرست، اسامی به شرح زیر اعلام می‌شود:

ایستاده از راست: هادی سلماسیان، کسری علیشاهی، محسن بهرامگیری، افشین عبدی اوزانی، احسان ابراهیمی، بورقان نظامی نرج آباد، محسن بیاتی.

نشسته از راست: شهریار عزیزپور شیرسوار، سیدرضا مقدسی، پوریا رضائیان، امیر فرجی دانا، مهدی محسنی.

غایب: ایمان افتخاری.

توضیح اول: در آن سال‌ها به 9 نفر مدال طلا داده می‌شد. از این 13 نفر 6 نفر (سلماسیان، علیشاهی، بهرامگیری، مقدسی، رضائیان و افتخاری) مدال طلا را سال گذشته گرفته بودند ولی به دو نفرشان (علیشاهی و افتخاری)، که آن سال اولی بودند، بدون سهمیه کنکور مدال داده شده بود!

توضیح دوم: علیشاهی، افتخاری و عزیزپور یک سال دیگر هم می‌توانستند در المپیاد شرکت کنند؛ افتخاری راهی دانش‌گاه شد، علیشاهی سال بعد در مسابقات جهانی شرکت کرد و طلا گرفت و تیم آن سال هم اول شد و عزیزپور که ظاهراً دیگر از المپیاد خوشش نمی‌آمد طلای کشوری دوم را نگرفت.

توضیح سوم: دکتر علیشاهی با توجه به برخی حدس‌های نامربوط پیش‌نهاد کردند درس «تاریخ‌چه المپیاد ریاضی» به دروس دوره طلا (شاید هم دوره تابستان) اضافه شود!

/ 0 نظر / 64 بازدید