تقریب نتیجه تیم با اطلاعات بیش‌تر

در سال‌های اخیر تا قبل از جلسه نهایی ژوری، نمرات به سبک خاصی به اطلاع عموم می‌رسد. کارنامه هر تیم جدولی شش در شش است (مگر در موارد خاص که تعداد اعضای تیم کم‌تر از شش است). برگزارکننده، که ریز همه نمرات را دارد، در مورد هر تیم شش نمره را مخفی می‌کند به شکلی که از هر نفر یک نمره و از هر سؤال نیز یک نمره مخفی شود. در نتیجه از ۳۶ نمره تنها ۳٠ نمره در معرض دید عموم قرار دارد.

به عنوان نمونه می‌توانید به نتایج دو تیم کانادا و ویتنام در شکل زیر توجه کنید.

هر کدام از نمرات مخفی‌شده می‌تواند عددی بین صفر تا هفت باشد و در نتیجه مجموع این اعداد، عددی بین صفر و چهل و دو است. لذا به نظر می‌رسد در مورد رتبه تیم‌ها تقریباً هیچ چیز نمی‌توان گفت. ولی با نگاهی آماری می‌توان فرض کرد که در ۳٠ خانه از ۳۶ خانه جدول تقریباً پنج ششم نمره آمده است و برای رسیدن به تقریبی از نمره واقعی، می‌توان مجموع جدول ناقص را در ۱.۲ ضرب کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید