شکافی جدی در یک راه حل!

وضعیت برگه‌ها را دی‌شب دقیق‌تر بررسی کردیم. متأسفانه شکافی جدی در راه حل میلاد برای سؤال سه پیدا شد. چند نمره هم به دلیل بی‌دقتی از دست خواهیم داد.

پیش‌بینی شما برای مرز نمره مدال‌ها، رنگ مدال‌های ما و رتبه ایران چیست؟

/ 0 نظر / 34 بازدید