امتحان‌ها برگزار شد!

دی‌روز فرصت نکردم چیزی بنویسم. نکته قابل توجه در مورد امتحان روز اول یکی این بود که سوال هندسه نداشت و یا به بیانی دیگر به جای هندسه عادی، هندسه ترکیبیاتی بود که متاسفانه بچه‌های ما نسل اندر نسل در آن ضعیف هستند! نکته دوم این بود که بچه‌ها آن‌طور که از خود انتظار داشتند ظاهر نشدند.

ام‌روز ظاهرا اوضاع به‌تر بوده است و همه سؤال‌های 4 و 5 را حل کرده‌اند و برخی هم سؤال 6 را (به قول تیم سال گذشته) زخمی کرده‌اند!

و اما نکته جالب ام‌سال: سوال‌های 4 و 5 از سؤالات پیش‌نهادی ایران بود. اولی را مرتضی ثقفیان و دومی را مهیار سفیدگران طرح کرده بودند. به هر دو دوست عزیز تبریک می‌گویم. تا پیش از این سه سؤال از ایران در مسابقات جهانی انتخاب شده بود ولی این اولین بار است که هم‌زمان دو سؤال از ایران به فهرست 6 تایی نهایی راه پیدا می‌کند.

/ 0 نظر / 38 بازدید