تیم ملی المپیاد ریاضی ایران

سفرنامه تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقات بین‌المللی و بحث در مورد المپیاد ریاضی در ایران

گزارش نهایی نمرات تیم 2015

  تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2015 (چیانگ‌مای)   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ مجموع مدال IRN1 امین بهجتی  7  1  7 7 3  0  25  نقره IRN2 علی دائی نبی  5  2  2 7 1   0  17 برنز  IRN3 فربد اکباتانی  7  3  1 7 1   0 19  نقره  IRN4 آریا حلاوتی  7  0  7 7 1   6 28 طلا  IRN5  علی صیادی 7  5  7 7 3   0 29 طلا  IRN6  مجتبی زارع 7  3 7 7 3   0 27 طلا  مجموع 40   14 31 42 12   6 145   هر سؤال 7 نمره دارد.
/ 0 نظر / 192 بازدید
تیر 94
13 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
12 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
تیر 91
17 پست
خرداد 91
3 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
1 پست
تیر 87
11 پست