دیروز بعد از ظهر، تیم دانش‌آموزی المپیاد ریاضی فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد افریقای جنوبی ترک کرد.

و پس از سفری 24 ساعته امروز، شنبه 14 تیر 1393، به شهر کیپ تاون رسید. منتظر گزارش‌هایی مستقیم از محل مسابقه هستیم و برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنیم.