در شب نیمه شعبان، برنامه‌ای از کلاه قرمزی پخش شد که در قسمت‌هایی از آن به المپیاد ریاضی اشاره‌ای شد!

ما هم از این که در رسانه مطرح شدیم کلی لذت بردیم و روا ندیدیم دیگران را در این لذت سهیم نکنیم: