پانزده سال پیش در چنین روزهایی تیم ملی المپیاد ریاضی ایران خود را برای شرکت در 38مین المپیاد جهانی ریاضی آماده می‌کرد. المپیادی که مانند ام‌سال قرار بود در کشور آرژانتین و در شهر ماردل پلاتا برگزار شود.

در آن المپیاد، تیم ایران موفق شد با کسب 217 نمره از 252 نمره ممکن به‌ترین نتیجه تا آن زمان را به دست آورد و در جای‌گاه سوم تیمی قرار گیرد.

با جست‌وجوی بسیار بر روی کامپیوترم توانستم عکس زیر را پیدا کنم. عکس مربوط به تعدادی از برندگان مدال طلا در آن سال است.

آیا می‌توانید دانش‌آموزان این تصویر را شناسایی کنید؟ چه کسانی در عکس غایب هستند؟

پاسخ را در ادامه مطلب ببینید.


پس از چندین حدس درست و نادرست، اسامی به شرح زیر اعلام می‌شود:

ایستاده از راست: هادی سلماسیان، کسری علیشاهی، محسن بهرامگیری، افشین عبدی اوزانی، احسان ابراهیمی، بورقان نظامی نرج آباد، محسن بیاتی.

نشسته از راست: شهریار عزیزپور شیرسوار، سیدرضا مقدسی، پوریا رضائیان، امیر فرجی دانا، مهدی محسنی.

غایب: ایمان افتخاری.

توضیح اول: در آن سال‌ها به 9 نفر مدال طلا داده می‌شد. از این 13 نفر 6 نفر (سلماسیان، علیشاهی، بهرامگیری، مقدسی، رضائیان و افتخاری) مدال طلا را سال گذشته گرفته بودند ولی به دو نفرشان (علیشاهی و افتخاری)، که آن سال اولی بودند، بدون سهمیه کنکور مدال داده شده بود!

توضیح دوم: علیشاهی، افتخاری و عزیزپور یک سال دیگر هم می‌توانستند در المپیاد شرکت کنند؛ افتخاری راهی دانش‌گاه شد، علیشاهی سال بعد در مسابقات جهانی شرکت کرد و طلا گرفت و تیم آن سال هم اول شد و عزیزپور که ظاهراً دیگر از المپیاد خوشش نمی‌آمد طلای کشوری دوم را نگرفت.

توضیح سوم: دکتر علیشاهی با توجه به برخی حدس‌های نامربوط پیش‌نهاد کردند درس «تاریخ‌چه المپیاد ریاضی» به دروس دوره طلا (شاید هم دوره تابستان) اضافه شود!