همه چیز در جدول زیر آمده است.

تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2008 (مادرید)

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مجموع

مدال

کسری

۷

۷

۱

۷

۷

 ۷

 ۳۶

 

میلاد

۷

۷

۲

۷

۷

 ۰

 ۳۰

 

نیما

۷

۲

۳

۷

۷

 ۰

 ۲۶

 

محمد

۷

۷

۰

۷

۷

 ۲

 ۳۰

 

امیر

۷

۷

۱

۷

۷

 ۰

 ۲۹

 

مهدی

۷

۷

۷

۷

۲

 ۰

 ۳۰

 

مجموع

۴۲

۳۷

۱۴

۴۲

 ۳۷

 ۹

۱۸۱

 

جدول زیر اطلاعات تیم‌های رقیب است.

 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Total

China

42

42

42

42

35

 

203

Russia

42

33

 

42

42

 

159

Korea

41

42

26

42

35

 

186

Turkey

40

39

28

39

23

 

169

US

42

 

20

41

42

 

145

Iran

42

37

14

42

37

9

181

Japan

40

 

18

41

35

 

134

Thailand

42

40

23

 

 

 

105

حدس بزنید و جایزه نگیرید!!