سلام.

به پیش‌نهاد دوست خوبم عباس موسوی در این وب‌لاگ خاطرات سفر تیم المپیاد ریاضی به مسابقات بین‌المللی را خواهیم نوشت.

پس فردا عازم مادرید هستیم.